نشریه

درخواست صدور مجوز انتشار نشریه (اعم از عمومی ، داخلی و الكترونیكی)

صاحب‌امتیاز؛ شخصیت حقیقی یا حقوقی است كه پروانه انتشار نشریه به نام او صادر می گردد. صاحب امتیاز “خط مشی كلی ” نشریه را تعیین می كند و مدیر مسئول نشریه را معرفی می نماید . درصورتی كه صاحب امتیاز شخص حقیقی باشد می تواند رأساً مدیر مسئولی نشریه را به عهده گیرد و چنانچه شخصیت حقوقی باشد ، باید مدیر مسئول نشریه از سوی بالاترین مقام مسئول مركز در خواست كننده معرفی شود.

مدیر مسئول؛ مسئولیت یكایك مطالبی كه در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه (غیر از اموری كه بر عهده صاحب امتیاز نشریه می باشد) برعهده مدیر مسئول نشریه است.

نشریه عمومی؛ نشریه ای است كه پروانه انتشار خود را از هیأت نظلرت بر مطبوعات دریافت كرده و می تواند در زمینه های مختلف تخصصی یا صرفاً در یك زمینه تخصصی- علمی برای عموم علاقمندان منتشر شود.

نشریه داخلی؛ نشریه ای است كه مجوز خود را از اداره كل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی دریافت می نماید و از سوی یك شخصیت حقوقی برای استفاده كاركنان مركز درخواست كننده منتشرمی گردد .

این نشریات رایگان ، فاقد آگهی ، تبلیغات و از لحاظ تیراژ و تعداد صفحه دارای محدودیت قانونی می باشند .

نشریه الكترونیكی؛ نشریه ای است در محیط دیجیتال با همان صورت ، شرایط و ظواهر یك نشریه مكتوب كه طی فرایند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری تولید و در زمینه های مختلف منتشر می شود . این نشریات به هیچ وجه بر روی كاغذ چاپ نمی شوند بلكه به كمك نرم افزارهی طراحی صفحات وب برروی اینترنت ، اینترانت یا برروی حافظه های كمكی مانند CD ، DVD  و غیره صرفاً به صورت الكترونیكی منتشر می گردد .

شرایط متقاضیان حقیقی برای صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات:

* عدم حجر و ورشكستگی به تقلب و تقصیر

* دارا بودن حداقل 25 سال سن در زمان ارایه تقاضا

* داشتن صلاحیت علمی درحد كارشناسی و یا پایان سطح دو در علوم حوزوی

* تابعیت ایرانی

* پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی

* عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محكومیت كیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی باشد.

مدارك مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

* 6 قطعه عكس 4×3 همانند و پشت نویسی شده كه در سال جاری گرفته شده باشد

* تصویر آخرین مدرك تحصیلی (حداقل كارشناسی)

* اصل مدرك تحصیلی به منظور مطابقت با تصویر

* تصویر از همه صفحات شناسنامه (سه نسخه)

* تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت

* اصل گواهی عدم سوءپیشینه جدید (معرفی‌نامه صادر خواهد شد)

* تصویر فرم پرسش نامه تكمیل شده (دو نسخه از تمامی صفحات)

شرایط متقاضیان حقوقی برای صاحب امتیازی نشریات:

* مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد

* در اساس نامه و یا قانون تشكیل خود مجاز به انتشار نشریه باشند

* زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی باشد.

 مدارك مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :

* تصویر اساس نامه یا قانون تشكیل شخصیت حقوقی كه در آن صراحتاً به انتشار نشریه اشاره شده باشد

* تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب ، تشكل های صنفی ، انجمن ها و غیره

* تصویر آگهی و تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضائیه

* نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز و یا معرفی مدیر مسئول نشریه

* مجوز كمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی