بایگانی برای موضوع خوشنویسی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرلنگه:پنجمین دوره آزمون خوشنویسی در بندرلنگه همزمان با سراسر کشور به مدت دو روز در فرهنگسرای گوهر بندرلنگه برگزار شد.

30 دی 1395 | 16:42

رئیس انجمن خوشنویسان شعبه بستک از برگزاری آزمون خوشنویسی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

25 دی 1395 | 15:18

سر پرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک از فعالیت مثبت و مؤثر انجمن خوشنویسان شهرستان جاسک تقدیر کرد .

29 تیر 1395 | 13:41

رئیس انجمن خوشنویسان هرمزگان از آغاز پذیرش هنر جو توسط انجمن خوشنویسان هرمزگان و سایر شعبات در سراسر استان خبر داد .

2 تیر 1395 | 12:13

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر لنگه : چهارمین دوره آزمون خوشنویسی در بندرلنگه همزمان با سراسر کشور به مدت دو روز در فرهنگسرای گوهر برگزار شد.

3 خرداد 1395 | 11:22

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک گفت : به همت انجمن خوشنویسان دوره جدید آموزش خوشنویسی و خطاطی در سال جدید آغاز شد.

18 فروردین 1395 | 14:45

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک از برگزاری همایش خوشنویسان هرمزگان با حضور استاد محمود رهبران در شهرستان بستک خبر داد.

18 بهمن 1394 | 13:59

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرلنگه : همزمان با برگزاری امتحانات سراسری میان دوره ای زمستان 94 انجمن خوشنویسان ایران این آزمون در فرهنگسرای گوهر برگزار گردید .

6 بهمن 1394 | 14:49

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک از برگزیده شدن اثر هنرمند برجسته شهرستان بستک در مسابقه خوشنویسی” دو قدم مانده ” به صبح خبر داد.

3 بهمن 1394 | 16:00

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در مراسم افتتاح نمایشگاه خوشنویسی ” مشق نور ” گفت : خوشنویسی هنر کمال و تذهیب نفس است.

29 دی 1394 | 15:31