بایگانی برای موضوع جشنواره خلیج فارس

دکتر سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده را به عنوان مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی خلیج فارس منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، در متن این حکم آمده است: « نظر به توانمندی، تعهد و تجربیات مفید و سوابق فعالیت جنابعالی در عرصه فرهنگ (ادامه مطلب)

15 آبان 1391 | 15:28