بایگانی برای موضوع جشنواره خلیج فارس

استاندار هرمزگان در نخستین جلسه ستاد اجرایی سوّمین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس گفت: این جشنواره باید نشان دهنده عظمت، جایگاه و قدمت خلیج فارس در سطوح مختلف باشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، ابراهیم عزیزی در این خصوص افزود: پایه گزاری جشنواره فرهنگی – هنری (ادامه مطلب)

19 دی 1391 | 13:07
جلسه

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه ای با موضوع سوّمین جشنواره بین المللی خلیج فارس که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان و متولیان هرمزگان برگزار شد، گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی خلیج فارس در هرمزگان و شورای سیاست گزاری در تهران استقرار می یابد. به گزارش روابط عمومی اداره کل (ادامه مطلب)

20 آذر 1391 | 19:24
اميرزاده

دکتر سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده را به عنوان مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی خلیج فارس منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، در متن این حکم آمده است: « نظر به توانمندی، تعهد و تجربیات مفید و سوابق فعالیت جنابعالی در عرصه فرهنگ (ادامه مطلب)

15 آبان 1391 | 15:28