بایگانی برای موضوع جشنواره تئاتر هرمزگان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان : در نخستین روز از بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان ، چهار نمایش در تماشاخانه آفتاب و فرهنگسرای طوبی بندرعباس اجرا شد.

22 شهریور 1396 | 13:46

کارگردان نمایش ” دستمال سفید ” از شهرستان رودان : نمایش های بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان در دیگر شهرهای استان اجرا شود.

کارگردان نمایش ” همه دختولوک ها منم ” در بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان : حمایت های مالی از گروه های نمایشی افزایش یابد.

کارگردان نمایش ” آدم وهوا” از شهرستان پارسیان پس از اجرا در بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان : به نمایش شهرستان ها توجه بیشتری شود.

21 شهریور 1396 | 13:33

بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان با اجرای نمایشی از شهرستان رودان آغاز شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از برگزاری بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان 21 الی 24 شهریور ماه در پلاتو آفتاب و فرهنگسرای طوبی بندرعباس خبر داد.

20 شهریور 1396 | 13:28

حسین کریمی رییس انجمن نمایش هرمزگان گفت : برخی از مسئولان هم و غم فرهنگی ندارند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان : با هماهنگی اداره کل هنرهای نمایشی کشور داوران بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان مشخص و اعلام شد.

بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان 21 الی 24 شهریور در پلاتو آفتاب و فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار می شود.

به پیشنهادشورای سیاست گذاری جشنواره تئاتراستانی وطی حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان حسین کریمی پوربه عنوان دبیرسی ومین جشنواره استانی معرفی شد.

18 مرداد 1396 | 11:48