آخرین اخبار

پربیننده ترین خبرها

قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس بر روی ناوشکن جماران

پیام دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس بر روی ناوشکن تمام ایرانی جماران توسط رضا کمالی زرکانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان،رضا کمالی زرکانی در ابتدای این مراسم گفت : در تمام  اسناد موجود فقط از نام خلیج فارس استفاده شده است هرچند که برخی سیاحان اشاره کرده اند که اعراب از نام خلیج فارس چندان خوششان نمی آید.

وی افزود : دشمنان ایران اسلامی نیز از همین فرصت استفاده و با ایجاد تفرقه در منطقه به تحریف نام خلیج فارس و غارت میراث آن به نفع دیگران پرداختند که با هوشیاری مردم ایران جلو این غارت و چپاول فرهنگی و میراث معنوی گرفته شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اذعان کرد : مردم هرمزگان به عنوان میراث داران واقعی و محافظان خلیج فارس از حیثیت و نام آن تاکنون محافظت کرده و می کنند و این میراث ارزشمند را صحیح و سالم به دست آیندگان خواهند سپرد.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

مهدی نیرومند - مریم نیک پور- حسن مرادی