آخرین اخبار

پربیننده ترین خبرها

رابط خبری و سخنگوی دستگاهای هرمزگان مشخص شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و دبیر شورا در دومین جلسه شورای اطلاع رسانی هرمزگان با دستور کار اطلاع رسانی بحران گفت : رابط خبری و سخنگوی هر دستگاه مشخص و معرفی شود تا در زمان بحرانی رسانه ها بدانند با چه کسی برای دریافت اطلاعات ارتباط برقرار کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان،رضا کمالی زرکانی گفت:سیستم های عامل که امروز زیرساخت اطلاع رسانی به وسیله آن صورت میگیرد بخش زیادی از آن در خارج از کشور است و این در شرایط بحرانی میتواند به زیان کشور باشد.
کمالی در ادامه افزود:گارد دفاعی در اطلاع رسانی آسیب هایی به همراه دارد و در حوزه اطلاع رسانی باید بر اساس موضوع ،استراتژی مناسب را اتخاذ کرد.
وی بیان داشت:اطلاع رسانی موثر  باید بر مدار عقلانیت و بر اساس سرعت ،دقت و صحت باشد.
کمالی زرکانی اعلام کرد:اطلاع رسانی در کشور بر اساس هیجان صورت می گیرد و باید در شرایط بحرانی به گونه ای عمل کرد که هیجان به سمت عقلانیت برود.
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

مهدی نیرومند - مریم نیک پور- حسن مرادی